"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

...Σαν να λιγόστεψε το φως...
οι χειμώνες μου δεν προετοίμαζαν πια
τα καλοκαίρια...

Σ. Δημητρίου Σαν το λίγο το νερό σ. 23

Δεν υπάρχουν σχόλια: