"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: