"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Φως και νερό

Ο πλημμυρισμένος Καλαμάς περικυκλώνει
τα παρόχθια πλατάνια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: