"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Ο Παντοκράτωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: