"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Ο Παντοκράτωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: