"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Τμήμα της κατάγραφης καμάρας του ναού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: