"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Lilium candidum

Δεν υπάρχουν σχόλια: