"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: