"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Η γέφυρα

Τα μεταλλικά στοιχεία αυτής της γέφυρας προστέθηκαν αργότερα.
Το παλιό ξύλινο ζεύγμα σώζεται ακόμη σφηνωμένο μέσα στον πλάτανο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: