"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Μούρτος


Παναγιώτης Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου τ. 2ος σ. 163

Δεν υπάρχουν σχόλια: