"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Ciuitta

Απόσπασμα χάρτη με το κάστρο των Συβότων.
Λίγο πιο κάτω το κάστρο στο Φανάρι.

Χαρτογραφικό αρχείο: Ακτία Νικόπολις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: