"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009Φυσικά η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στη
δεύτερη φωτογραφία
η οποία τραβήχτηκε από τα βορειοδυτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: