"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009


Δεν υπάρχουν σχόλια: