"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: