"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009


Δεν υπάρχουν σχόλια: