"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Crocus hadriaticus

Δεν υπάρχουν σχόλια: