"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Το τζαμί της Κώτσικας

Στο γυρισμό ξαναφωτογράφισα
το τζαμί της Κώτσικας.
Το ισχυρό αναλημματικό άνδηρο με τις καμάρες,
μέσα από τις οποίες κυλούσαν άφθονα νερά
προκαλεί ακόμα και σήμερα το θαυμασμό.
Το τέμενος εξαφανίστηκε από την εθνι[κιστι]κή μανία
των Γαλάνηδων. Όπως γράφει ο φίλος μου Αργύρης Πετρονώτης
ο οποίος μαζί με τον (επίσης φίλο μου) Βασίλη Παπαγεωργίου
εκπονεί εργασία με τον τίτλο
"Μαστόροι χτίστες από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας"
το τζαμί της Κώτσικας ήταν έργο των χειρών
των παραπάνω μαστόρων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: