"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: