"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: