"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Η Σκάλα

Από το Φραγγοπήδημα πορευτήκαμε μέσα στην πυκνή βλάστηση
μέσω ενός στενού περάσματος κάτω από το βράχο
τη λεγόμενη Σκάλα
προς τον πόρο του Μπαλάσκα κάτω στο ποτάμι...
Αργότερα, όταν μελετηθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής
αυτό το μονοπάτι θα μπορούσε να ανοιχτεί
σε πολύ μικρές ομάδες επισκεπτών
κάτω από την επιτήρηση του φορέα διαχείρισης...


Δεν υπάρχουν σχόλια: