"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Vincetoxicum sp


Στο Φραγγοπήδημα ζει και αυτό
το σπάνιο φυτό που μοιάζει με αστέρι...


Δεν υπάρχουν σχόλια: