"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010Εκεί, στους μεγάλους γκρεμούς
η αναζήτηση επικεντρώθηκε στα βραχόφυτα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: