"τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει... "

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010Εκεί, στους μεγάλους γκρεμούς
η αναζήτηση επικεντρώθηκε στα βραχόφυτα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: