"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010Εκεί, στους μεγάλους γκρεμούς
η αναζήτηση επικεντρώθηκε στα βραχόφυτα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: