"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Ramonda serbicaΕκεί στις σχισμές των βράχων
ζουν τα ελάχιστα φυτά της σπάνιας Ραμόνδας
της Σερβικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: