"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

μηχανισμός συνέχεια

Το σύστημα του μηχανισμού είναι απλό και έξυπνο:
Ο σύρτης στην πάνω πλευρά του έχει δυο εγκοπές (2,3)
Μια προεξοχή στο έλασμα (2) ασφαλίζει το σύρτη
ώστε να μη μπορεί να κινηθεί αν το έλασμα
δεν πιεστεί από το κλειδί προς τα πάνω.
(Η προεξοχή δεν είναι κολλημένη πάνω στο έλασμα
αλλά τμήμα του. Έχουν σχίσει το έλασμα
και στράβωσαν ένα τμήμα του προς τα κάτω.)
Το κλειδί εισέρχεται μέσα σ' ένα πίρο (4)
και αφού πιέσει το έλασμα προς τα πάνω
σπρώχνει ταυτόχρονα τον απελευθερωμένο σύρτη προς τα πλάγια
από τις εγκοπές του (1)


Δεν υπάρχουν σχόλια: