"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ο εσωτερικός μηχανισμός


Μόλις αφαιρεθεί το καπάκι (στηρίζεται σε δυο πριτσίνια)
φαίνεται ο εσωτερικός μηχανισμός της κλειδαριάς.
Το κλειδί γυρίζοντας σπρώχνει το έλασμα προς τα πάνω
απελευθερώνοντας το σύρτη.
Ταυτόχρονα το κλειδί
σπρώχνει το σύρτη
και η κλειδαριά κλειδώνει.
Πάνω από τον βασικό σύρτη, υπάρχει ένας δεύτερος
ο οποίος ασφαλίζει με δεύτερο έλασμα
και απασφαλίζει χωρίς κλειδί
με έναν κρίκο στον οποίο έδεναν ένα σπάγκο
και τον περνούσαν έξω από τη θύρα
ώστε τραβώντας τον να ανοίγει η πόρτα όταν φυσικά
δεν ήταν κλειδωμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: