"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Χρόνια πολλά τη σημερνή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: