"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011


Το ίδιο έκανε και στους τελευταίους γωνιόλιθους
και στις δυο γωνίες του σπιτιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: