"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011


Στο γωνιόλιθο στέκει ακόμα φρουρός του ερειπωμένου σπιτιού
ο "σκύλος" με τα μεγάλα δόντια και τη γλώσσα έξω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: