"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI

Δεν υπάρχουν σχόλια: