"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI

Δεν υπάρχουν σχόλια: