"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI,

Δεν υπάρχουν σχόλια: