"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI,

Δεν υπάρχουν σχόλια: