"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Gladiolus italicus

Δεν υπάρχουν σχόλια: