"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Gladiolus italicus

Υάκινθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: