"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI

Δεν υπάρχουν σχόλια: