"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

V.M. CORONELLI,

Δεν υπάρχουν σχόλια: