"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011


Epipactis heleborine

Δεν υπάρχουν σχόλια: