"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Η έρευνα για τα τοπωνύμια της Θεσπρωτίας συνεχίζεται, και καινούρια στοιχεία έρχονται να ενισχύσουν (ή να αποδυναμώσουν) τις υποθέσεις. Για το Μπαμπούρι, η άποψη ότι προέρχεται από το πα μπουρ, ενισχύεται από δυο παλιές σημειώσεις που αναφέρει ο Νικόλαος Νίτσος, που δείχνουν ότι παλιά το χωριό λεγότανε Παπούρι...

Επίσης «…εις τον Άγ. Γεώργιον της Καμύτζιανης, ανάμεσα τα Ριζά στου Τζαμαντά και Παπούρι και Λειά…» αναφέρεται σε σημείωση του Παΐσιου του Α΄ στα 1758,[1] «…το γιοφύρι το Παπουργιώτικο…» αναφέρει στις «ενθύμησες» του, ο Παπά Δημήτρης από τον Τσαμαντά στα 1796[2].[1] Ν. Νίτσος, Τσαμαντά, σ. 69.

[2] Ν. Νίτσος, Τσαμαντά, σ. 39.

Δεν υπάρχουν σχόλια: