"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Βρύση στη Βελούνα

16 Αυγούστου 1951, στη βρύση του Άϊ Λιά
ψηλά στη Βελούνα.
(Από το αρχείο του Κώστα Λένη από του Λύκου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: