"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Βρύση στη Βελούνα

16 Αυγούστου 1951, στη βρύση του Άϊ Λιά
ψηλά στη Βελούνα.
(Από το αρχείο του Κώστα Λένη από του Λύκου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: