"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Η ίδια βρύση σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: