"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Solanum nigrum

Δεν υπάρχουν σχόλια: