"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Solanum nigrum





Δεν υπάρχουν σχόλια: