"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ο διάκοσμος της κεφαλής
εκτός από αισθητικούς, εξυπηρετούσε 
και πρακτικούς λόγους.
Σταθεροποιούσε το κάσωμα της ξύλινης θύρας
πάνω στους γωνιόλιθους.
(Σήμερα τοποθετούν το κάσωμα και το στηρίζουν
με ...πολυουρεθάνη!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: