"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ο διάκοσμος της κεφαλής
εκτός από αισθητικούς, εξυπηρετούσε 
και πρακτικούς λόγους.
Σταθεροποιούσε το κάσωμα της ξύλινης θύρας
πάνω στους γωνιόλιθους.
(Σήμερα τοποθετούν το κάσωμα και το στηρίζουν
με ...πολυουρεθάνη!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: