"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Από την εξωτερική πλευρά του τοίχου
φαίνονταν μόνο το κεφάλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: