"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Gomanzo (Γουμενίτσα) 1684

Ο κόλπος της Γουμενίτσας αποδίδεται σωστά
με τη Γωνιά, το Δρέπανο και το Πρασούδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: