"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Η Κέρκυρα κι η Μπαστιά (1684)Τίτλος : [ Tracé des côtes de l'île de Corfou / d'après] Van Keulen
Χαρτογράφος : Van Keulen, Johannes I (1654-1715).
Χρονολογία : 1684
Μέγεθος :  22 x 36,5 cm
Αρχείο:  Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans.

Στο χειρόγραφο αυτό χάρτη (τμήμα) αποτυπώνεται η άποψη που είχαν
οι ξένοι για την περιοχή της Σαγιάδας: Νησάκια μέσα στο τέναγος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: