"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Καταιγίδα πάνω από τις εκβολές του Καλαμά...