"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Καταιγίδα πάνω από τις εκβολές του Καλαμά...