"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013


Παλιός χάρτης, καινούριο απόχτημα!
(Ευγενική παραχώρηση από το Ε.Λ.Ι.Α.)
Καισαροβασιλικό γεωγραφικό ινστιτούτο της Βιένης.
Ο καλύτερος χάρτης που αντιγράφηκε με επιτυχία 
από τις εκδόσεις Κοντογόνη
(ακόμα ψάχνω την ελληνική έκδοση του παραπάνω χάρτη
Το βόρειο τμήμα με την αυστριακή και την ελληνική έκδοση
είναι πολύ πιο εύκολο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: