"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Libellula depressa

Δεν υπάρχουν σχόλια: