"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Κουίζι:
Ξέρει κανένας που είναι εντοιχισμένο αυτό το ανάγλυφο;

"...Καθ' όλην την περιοχήν της υπό περιγραφήν κόμης [του Τσαμαντά]
μόνον εν ανάγλυφον απήντησα, 
εντειχισμένον εις την προς τον νάρθηκα γωνίαν 
της Β. πλευράς του ναού της Μονής Καμύτζιανης. 
Είνε τούτο, κεφαλή ανδρός εκ λίθου συνήθους 
ουχί καλώς διατηρουμένη..."
Ν. Νίτσου,
Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κόμης του Τσαμαντά, σ. 11.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καμίτσιανη.
Α.

Θωμάς Φ. είπε...

Ο Νίτσος είδε μόνο την κεφαλή;