"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Διάκοσμος μεσοβυζαντινού κιονόκρανου, από τη
Βασιλική της Γλυκής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: