"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Τμήμα θωρακίου από το μαρμάρινο τέμπλο
της Βασιλικής της Γλυκής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: