"τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει... "

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΠΑΡΓΑ

Edward Lear Άποψη της Πάργας 1864.

Ελαιογραφία σε ξύλο 17,8 Χ 28 εκ.
Ενυπόγραφο και χρονολογημένο.
Ιδιωτική συλλογή, Λονδίνο
(Σε: Φ.Μ. Τσιγκάκου, Ανακαλύπτοντας την Ελλάδα
Ζωγράφοι και περιηγητές του 19ου αιώνα
Εκδοτική Αθηνών, 1981, σ. 86.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: