"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

αναπτυσσόμενες ή αναπτυγμένες;

Προς
Την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό
Τουρισμός - Υδατοκαλλιέργειες
Όπως προκύπτει από τον χάρτη που συνοδεύει την ΚΥΑ η περιοχή της Σαγιάδας κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β΄/4.11.2011) η περιοχή της Σαγιάδας κατατάσσεται στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιοχές.
Με την υπό διαβούλευση ΚΥΑ δίνεται ως κατεύθυνση η αποφυγή χωροθέτησης νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές τουρισμού που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Σημειώνουμε ότι στην θεσμοθετημένη ΚΥΑ του Τουρισμού η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπονταν μόνο στις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές.
Επομένως θα πρέπει να επιτρέπονται η χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειες στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.
Ιωάννινα, 4.07.2013

[Επειδή τα ελληνικά μου διαφέρουν από τα ελληνικά του συντάκτη
κι επειδή και η λογική μου επίσης αδυνατεί να συλλάβει το νόημα
και το μεγαλειώδες συμπέρασμα ,
μήπως κανείς μπορεί να βοηθήσει;;;]

Δεν υπάρχουν σχόλια: