"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Υπηρεσιακόν σημείωμα

ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
από Σαγιάδα για Φιλιάτι στις 31-3-1949.

Δεν υπάρχουν σχόλια: